Contributie

Kosten jaar 2021-’22:
Junioren: € 85,00 per jaar
Competitietoeslag junioren: € 35,00 per jaar
Senioren: € 99,00 per jaar
Competitietoeslag senioren: € 54,00 per jaar

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 30 juni.

Betaalgegevens
IBAN: NL97 INGB 0003 8770 13
t.n.v. TTV Kwiek te Waddinxveen

Opzeggen lidmaatschap:
Voor 1 juli of 1 januari bij Anita de Jong