Contributie

Kosten jaar 2023-’24:
Junioren: € 95,50 per jaar
Competitietoeslag junioren: € 37,00 per jaar
Senioren: € 110,00 per jaar
Competitietoeslag senioren: € 56,00 per jaar

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 30 juni.

Betaalgegevens
IBAN: NL97 INGB 0003 8770 13
t.n.v. TTV Kwiek te Waddinxveen

Opzeggen lidmaatschap:
Voor 1 juli of 1 januari bij Anita de Jong of Bert Maas.